NOTE  DE  CURS

 

 

În această pagină vom prezenta, rând pe rând, un ciclu de teme, în înlănțuire logică, tratând progresiv noțiunile de bază ale studiului homeopatiei.

 

Rog colegii lectori, care acceptă să împărtășească din știința lor și altora, folosind această cale, să-mi transmită propunerile și textele respective.

 

E de dorit să abordăm aici:  legile fundamentale ale homeopatiei, consultația homeopatică, tehnica ierarhizării simptomelor după importanța lor diagnostică ("...înțelegând profund ceea ce este de vindecat"), repertorizarea, ș.a.m.d..

 

Pentru început:

 

  Homeopatia, curs introductiv

 

  Un mare remediu:  Natrum muriaticum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H O M E O P A T I A

(Curs introductiv)

Dr. Ioan Teleianu

 

 

  

            Medicina este cunoașterea și cercetarea a ceea ce este viu normal și patologic și privește cele trei regnuri.

 

            Homeopatia - sau mai cuprinzător - medicina homeopatică, constituie un aspect particular al medicinii în general, deci nu este toată medicina.

 

            Homeopatia, de la început, s-a manifestat ca o disciplină terapeutică nouă, hotărâtă să se adreseze și să respecte bios-ul, organismul biologic în toată integralitatea și conexiunile sale.

 

            Aprofundând cunoașterea biologicului, pe parcurs, s-a convins și a determinat studii care au dus la acceptarea multor alte cunoștințe conexe, plecând de la legile sale de bază, unii înțelegând acest impact sub denumirea de reîntoarcere la naturism, la mijloace mai aproape de natură, mai puțin sau deloc nocive.

 

            Plecând de la principiul analogiei, al asemănărilor, s-a observat că aceste asemănări pot fi privite în mod ușor variat – fie ca atare, global, așa cum au rezultat ele din experimentele pe oameni sănătoși, fie parțial, legat de formele specifice pe care le îmbracă patologia în anumite situații, în manifestări acute, cronice, în epidemii, intoxicații, etc., deci când tablourile clinice, cât ar fi ele de diferite, ca individualizare, au totuși unele dominante asemănătoare la toți cei receptivi, după cum și receptivitatea unor indivizi are și ea însăși trăsături similare, tipologice chiar, care trimit la soluții similare.

 

            Așadar, patologia similitudinilor duce la un concept cuprinzător, cel al homeopatologiei, care are o paletă mai complexă, variabil㠖 căreia îi corespunde o atitudine terapeutică tot variabilă, permițând să se recurgă, desigur cu rezultate incomplete, dincolo de homeopatia fundamentală, propriu zisă, la o serie de metode parțial asemănătoare ca punct de pornire, deci încadrate tot în demersul analogic, și care pot fi încadrate în noțiunea mai laxă de „homeoterapie”.

 

            Acest concept, al homeoterapiei, nu este deloc nou, am putea accepta că el a fost primul promotor al dictonului cunoscut încă de pe vremea hippocratismului : „similia similibus curantur” = „ceva asemănător vindecă asemănătorul” – dicton corectat apoi de situațiile practice care nu totdeauna ofereau validarea completă a acestuia, statornicindu-se până în zilele noastre actualul „similia similibus curentur”  = “ ceva asemănător poate vindeca (....în anumite situații și condiții) asemănătorul”. ( nota)

 

            Deci homeoterapeuții aplică și acceptă și alte terapeutici ce pleacă de la „similitudine”, ne referim la similitudini parcelare, iar homeopații aplică și acceptă numai tratamente care respectă legile de bază ale homeopatiei (similitudine, individualizare globală, infinitezimalitate).

 

*    *    *

 

            Oricare ar fi situația actuală a drumului parcurs, timp de peste 200 de ani, de homeopatie, este clar că între homeopatie și alopatie (școala convențională) există deci diferențe, care, în concept și în fapt, nu le îndepărtează una de alta, ci le alătură în mod obligator, ca părți ale aceluiași întreg.

 

            În timp ce alopatia studiază fenomenele biologice în mod analitic și recurge la soluții terapeutice dictate de acest abord – homeopatia, ținând cont de neajunsurile acestei metode fărâmițătoare (care chiar dacă ameliorează partea pe care o tratează, neglijează sau lezează celelalte părți ale lanțului patologic) adoptă o metodologie integratoare, sintetică, încercând să detecteze toate instrumentele dezacordate ale orchestrei biologice, în cazul unui pacient.

 

            Se trece astfel, de la aprecierea locală, statică, sectară, a procesului patologic, la cea generală, dinamică, globală.

 

            Acestea nu sunt declarații sentențioase, nici pledoarii electorale menite să plaseze studiul homeopatiei ostentativ peste studiul medicinii alopate, și să asigure un scor de voturi favorabile homeopatiei !

            Istoria, cunoașterea medicinii din timpul apariției homeopatiei ne pun în temă.

 

            Noțiunea de analogie în medicină trebuie să fi existat mult înainte de Hippocrate – pentru că numai așa se poate explica  apariția cosmogoniilor premitice și mitice, ca și impactul lor în medicină, plecând de la raporturile de analogie pe care omul primitiv le întreținea cu mediul său.

 

            Interesant este că în Biblie, există un verset care spune: „Evreii veniră la Mara unde apa era amară. Unii murmurară: ce bem noi? Moise se ruga. În timpul rugii sale el aruncă în apa amară o creangă amară și apa deveni dulce.”

 

            HIPPOCRATE (460-377 î.e.n.), amic al lui Democrit (filozof materialist) este cel care a rupt firul gândirii mitice în medicină, și în general în științe, orientând într-un  sens mai obiectiv cunoștințele medicale ale timpului său.

 

            El a fost un mare clinician, a inventat „observația clinică”,pledând pentru o observație cât mai minuțioasă, orientată pe o înțelegere holistică a omului bolnav, capabilă să-i formuleze un diagnostic și un pronostic.

 

            Tot el menționează, legat de terapeutică, trei căi fundamentale:
 

-  natura medicatrix – încercând să găsească sintonia cu natura;

-  legea contrariilor;

-  legea similitudinilor  -  acestea două din urmă fiind asociate, deci gândite împreună.

 

Există în operele sale o frază stupefiantă, rămasă în mister până la apariția homeopatiei hahnemanniene :  „Ceea ce produce stranguria, vindecă stranguria” (de fapt ceea ce dă strangurie este vindecător în caz de strangurie). El însă nu pomenește nicăieri despre acest agent care „dă stranguria”. Se știe doar că trata vomimente cu vomitive dar și aici fără a se referi la micimea dozelor.

 

            Hippocrate ignora sistemele sau organele ce alcătuiesc corpul sau avea cunoștințe eronate. Simptomele bolii erau datorate dezechilibrelor umorilor (sânge, bilă, etc. ). Adăogând că natura, eliminând răul, este cea care tinde spre normal, spre echilibru. Medicina trebuie să lucreze în acest sens, fie ajutând natura, deci prin similitudini, fie combătând devierile, prin contrarii și acestea nu pentru a bara dezechilibrele ci pentru a le îndigui, izola.

 

            Folosea 4 mijloace sau agenți terapeutici, de ordin fizic: a umidifica (hidrata), a usca (elimina), adăogând căldura și frigul (rece). În acest scop, necunoscându-se chimia, se căutau droguri din natură, se foloseau vomitive, purgative, sudorifice, sângerări, etc. Dar și exerciții fizice, igienă, agenți naturali. Deci multă suplețe.

 

            În vremea sa găsim exprimări ca: „Bolile vin câteodată prin asemănări și chiar și lucruri care au cauzat răul, vindecă răul. Tusea este, ca și dizuria, cauzată și vindecată de aceleași lucruri”.

 

            Nu se putea însă vorbi, plecând de la aceste afirmații și procedee, că pe vremea sa s-ar fi putut vorbi de o pre-homeopatie. Homeopații de azi rețin însă filozofia generală, globală, care stătea deasupra conceptelor hipocratice. El arată că în febra inflamatorie, apa caldă, luată de odată, ceaiul nostru fierbinte de fapt, câteodată face să scadă febra. Deci să folosim fie asemănătoarele, fie contrariile. Multitudinea de astfel de atitudini e dictată de slăbiciunea corpului, cea care ne cere variate forme de intervenție. Atribuindu-i lui Hippocrate această viziune globală, secondarea naturii prin cele două forme, asemănări sau contrarii, după caz, trebuie să completăm că totul trebuie să se desfășoare „fără a face rău”, „Noli, non nocere”.

 

            Este vorba de o medicină care, în plus, ține cont în cel mai mare grad de reacția individuală; Hippocrate spune, undeva:

„Atunci când organismul este viguros și boala slabă, putem da cu deplină siguranță remediile cele mai puternice, dar când boala e puternică și individul slab – vom recurge la mijloace mai puțin puternice, active”

 

            Evoluția ulterioară a medicinii hippocratice, culminând cu influența decisivă a operei lui GALENUS (138-210 e.n.), a făcut ca principiul similitudinii să piardă din importanță, până la PARACELSUS (1492-1541), în evul mediu.

 

            Acesta a fost în mod vizibil cel mai genial precursor al homeopatiei, întrucât prin teoria signaturilor a dus interesul pentru terapeutica cu similitudinii până la marginile ei empirice, specifice timpului, adăogând și interesul pentru găsirea acelei cantități, cât mai reduse, care să nu facă rău pacientului, - deci un fel de precursor al drumului care, mai târziu, a tins către infinitezimalitate.

 

            El considera că, reducând doza, se va elimina treptat ceea ce era dăunător pentru organism, rămânând astfel în acțiune numai spiritul drogului descătușat, a cărui eliberare îi permite să acționeze vindecător; în acest sens, considera de mare interes să se stabilească vehicolul care să transporte fără a diminua puterea de vindecare a drogurilor.

 

            O mare dezvoltare are loc, cu ajutorul alchimiei, dar și o deviere de la profunzimea demersului terapeutic, pentru că rezultatele erau greu de atins și fără precizie.

 

            Așa se face că în perioada în care se practica medicina pe vremea lui Hahnemann, mijloacele terapeutice erau de manieră să caricaturizeze atât medicina cât și pe medici. Insăși patologia devenise mai greu de stăvilit iar procedeele învățate în facultate erau derizorii ca rezultat.

 

*   *   *

 

 

            In această perioadă, când medicina nu mai dădea satisfacții, a apărut Samuel HAHNEMANN (1755-1843, un clinician de mare geniu,  a cărui operă a zguduit din temelii medicina timpului său. Descoperirea homeopatiei este opera unică a acestui om providențial.

 

Hahnemann s-a născut la Meissen, la nord de Dresda.

            Nefiind dintru început un cercetător de deosebită vocație, imediat după terminarea studiilor medicale, la Leipzig, a dorit să fie practician iar pentru asta avea nevoie, în fața bolnavilor, de o terapeutică eficace. Elaborările teoretice, în materie, ca și cele din zilele noastre, nu îl atrăgeau atâta vreme cât ele rămâneau fără aplicație imediată sau duceau la ridicol.

 

            Cunoașterea realității din medicina timpului său ne poate ajuta să înțelegem mai bine nevoia providențială de soluții ce se făcea simțită în epoca respectivă.

 

            În secolul 18 învățarea medicinii era teoretică, putându-se obține diploma fără a îngriji măcar un singur bolnav. La Leipzig nu exista, în cadrul facultății, nici măcar o singură unitate de îngrijit bolnavii, motiv pentru care Hahnemann a trebuit să plece la Viena. Spitalele care existau erau un fel de ospicii nemedicale unde serviciile erau mai mult de îngrijire a celor fără adăpost, de către infirmiere religioase. Medicii îngrijeau în special pe cei avuți, mult mai târziu fiind luați în seamă și ceilalți. Existau mulți vindecători, vraci, medicina populară fiind în largul ei. Chirurgia se ocupa de plăgi și amputații și nu era exclusiv în apanajul medicilor, bărbierii bucurându-se în mod istoric de un mare renume.

 

            Farmacopeea provenea din două origini, având tradiție: din plante și din chimie, mai degrabă alchimie. Se cunoștea folosirea Arnicii, Chamomillei, dar și plantele mai toxice, ca Belledona și Digitala; în plus deveniseră la modă și alte plante exotice aduse de misionari și comercianți în Europa, începând cu scoarța de Quinquina, Ipeca, boabele Sf.Ignațiu, ș.a.

 

            Cât despre chimie, ea n-avea fundamente experimentale, folosindu-se săruri diverse: mercur, antimoniu, în doze care, se știe, dădeau semne toxice, diarei, vărsături, etc. Ba chiar erau considerate semne eficace pentru faptul că se traduceau prin eliminări, așa zisa spălare a organismului...( Ce timpuri !)

 

            Hahnemann  era prea lucid și exigent pentru a se mulțumi cu astfel de terapii. El cunoștea de altfel foarte bine farmacopeea și botanica, la fel chimia, fizica și astronomia, fiind socotit pe drept ca un veritabil naturalist enciclopedic. Dar tot atât de bine era cunoscut și ca slab diplomat, excelând în criticarea confraților săi, ba chiar luând atitudine publică în fața repetatelor accidente ale colegilor, în urma sângerărilor repetate și altor practici din vremea respectivă.

 

            Așa se face că, încă înainte de nașterea homeopatiei, Hahnemann a avut de înfruntat multe inamicalități din partea contemporanilor. Avea să-și închidă cabinetul de la Leipzig, într-o zi, deși se bucura, înaintea multor alți medici de o puternică notorietate. În sala de așteptare, plină de lume, el deschide, la un moment dat, ușa și țipă: „Oameni buni, mai bine plecați de aici; eu mă simt incapabil să vă vindec și săvă alin suferințele! Nu vreau să vă fur banii” Întâmplarea va face curând vâlvă în tot orașul, cu mari furori, spre stupefacția soției lui Hahnemann, redusă, de excesul scrupulozității soțului său, să trăiască împreună cu copiii săi într-o mizerie totală. Hahnemann la rândul său, va reîncepe munca de copist și traducător.

 

De fapt, această răzvrătire interioară, de care este capabilă numai o personalitate de o sensibilitate și profunzime de excepție – putea să stoarcă minții elementele de geniu capabile să răstoarne inerția. In acest timp, copiii săi au fost afectați de grave îmbolnăviri care au amplificat îndoielile și scrupulele care-l dominau deja, astfel încât nu-și imagina că providența ar putea să abandoneze în acest fel omul, propria sa creatură, fără a-i oferi un sprijin cu adevărat real împotriva multitudinii de infirmități și decepții care îl copleșesc neîncetat. Dece, își zicea el, n-a fost găsit, de zeci de secole, un mijloc particular pentru fiecare caz morbid, de către oameni care-și zic medici ? Probabil că acest mijloc e prea aproape de noi și prea simplu, pentru care nu este nevoie nici de strălucitoare sofisme, nici de seducătoare ipoteze.

 

            Așa se face că, în urma unor observații providențiale și verificări care au durat 6 ani de zile, în anul 1796 publică în Jurnalul lui Hufeland, pentru prima oară, lucrarea în care arată descoperirea principiului similitudinii, a unei legi biologice cu profundă și revoluționară semnificație în practica medicală ( lucrare intitulată: „Noi principii despre descoperirea puterii curative a drogurilor și unele evaluări ale principiilor anterioare”).

 

            Astăzi, după mai bine de 200 de ani, homeopatia și-a consolidat poziția dar ea a rămas adânc înfiptă în tiparele creatorului ei, dându-ne nouă urmașilor de astăzi, dimensiunea reală a meritelor sale de mare făuritor al unei doctrine medicale grație căreia omenirea nu și-a înșelat speranțele. Ba am putea spune că, în această perioadă, însăși știința, cea care l-a atacat pe Hahnemann și după moartea sa, începe să învețe câte ceva, teoria infinitezimalității devenind cheia de boltă a fizicii contemporane, iar ființa și sensibilitatea umană mai reală și mai credibilă decât oricând în comparație cu tehnica. Iar această victorie a homeopatiei, a traversat și traversează și epoca medicinii moderne care a urmat cu merite și achiziții de negândit, fără să se sinchisească prea mult de marile principii care au modelat-o pe aceasta din urmă, pentru că Hahnemenn nu s-a interesat decât de eficiența tratamentului.

 

            Hahnemann a studiat omul bolnav și vindecarea lui, pe când curentul convențional al medicinii, sub impulsul raționalismului cartesian, a căutat mai întâi o explicație cauzală a bolii.

 

            Pentru Hahnemann, acțiunea terapeutică depinde direct de efectul căutat, pentru Claude Bernard problema este să cauți să înțelegi rațional cauzele bolii și mecanismele prin care acționează medicamentele, înainte de a prescrie o terapie.

 

            Și astăzi suntem surprinși de unele neînțelegeri ce apar în lupta argumentelor pentru unul sau altul din aceste demersuri de bază, fără să ne dăm seama că, de fapt, acest lucru ține exact de diferența mult prea fundamentală, dacă am putea spune așa, între acestea.

 

            Homeopatia vede lucrurile și fenomenele în integralitatea și complexitatea lor nedisecată, fără judecarea pe toate părțile a elementelor izolate de întreg sau interpretări, explicări hazardate; este interesată de manifestările totului și ale componentelor sale de bază care ajută la obținerea rezultatelor, cu alte cuvinte recurge la un demers fenomenologic și nu la raționalismul cartesian.

 

            Ori mintea noastră și educația noastră medicală este pur raționalistă și de aici poate unele nedumeriri.

 

            Care sunt de fapt cele 4 fire ale raționalismului și ce se întâmplă cu ele în homeopatie ?

 

Dualismul; cel care acceptă pe de o parte spiritul și pe de alta, materia, acestea fiind de esențe diferite și deci supuse studiului obiectiv diferit – așa zis științific.

În homeopatie, acest lucru este ignorat: boala este un ansamblu unic, simptomele sale subiective fiind indisociabile, la fel vindecarea. De aceea homeopatia acceptă o existență divină și un spirit organizator, fiind profund morală.

 

            Materialismul: ca mod de a vedea lumea și universul, care  făcut posibilă dezvoltarea științelor materiei independent de științele spiritului și a dus la dezvoltarea tehnicii în pofida științelor „umane”.

În homeopatie – acesta nu operează pentru că demersul homeopatic nu se bizuie pe dualism, care este pilonul materialismului; de altfel simptomele mentale, cheie a individualizării bolnavului, sunt chiar privilegiate în homeopatie tocmai grație viziunii integralității.

            Determinismul – indus de materialism – este conceptul care duce la descoperirea legilor materiei și a organizării ei, făcând-o previzibilă prin legile cauzalității. „Orice fenomen material este provocat de o cauză sau de un ansamblu de cauze specifice care îl preced în timp”.Dacă aceleași cauze sunt reunite natural sau experimental, consecința va fi totdeauna: reproducerea fenomenului. Acesta este determinismul, cel care stă la baza cunoașterii științifice. Dacă nu se întâmplă așa spunem fie că nu e științific, fie că fenomenul nu este explicat științific – dar niciodată nu avem dreptul să spunem sau să înțelegem că el nu există. Nu știința a inventat determinismul, ea l-a constatat. De altfel, problema cauzalității ultime a materiei nu și-a găsit un răspuns prin prizma determinismului, el apare mai degrabă ca un perpetuum mobile al lucrurilor.

 

În homeopatie, fără a fi negat, determinismul este mai degrabă inutil, calea lungă a speculațiilor și interpretărilor fiind mult prea deschisă pentru a ajunge la cauzalități absolute. Cauzalitatea intervine discret, în Homeopatie, fiind deci o cauzalitate relativă, subordonată pragmatismului homeopatic maimult sau mai puțin „imediat”.

 

            Reducționismul, ultimul fir, urmează și este consecința determinismului. Nu poți studia un fenomen înlănțuit, determinat, în toată globalitatea sa. Dacă vrem să studiem mișcarea lunii în raport cu soarele, vom reduce acest fenomen al unui întreg univers la aceste două componente ale sale, pe care le vom studia separat. Este un demers de simplificare, indisociabil de determinism – care face să se ajungă la legi și teorii care se tot schimbă dacă intră în ecuație noi descoperiri și deci noi relații între fenomene – toate acestea furnizând îndoiala eternă care guvernează investigația științifică.

În homeopatie, bolnavul conservă integralitatea sa în timpul demersului terapeutic, principiul globalității fiind în antiteză cu reducționismul – și primind o denumire mai modernă, ce a de „holism”.

 

             Iată deci elemente care fac ca medicina alopată și homeopatia să pară diferite. Ele par diferite pentru că rădăcinile lor conceptuale sunt diferite; și de aceea pentru a le apropia trebuie făcut efortul de a le înțelege așa cum sunt și nici de cum de a încerca, competițional, să arăți superioritate auneia față de cealaltă.

Din această cauză, ignoranța acestor considerații face adesea inutilă sau în orice caz uneori mult prea superficială, orice tentativă de dialog.

 

            Iar faptul că homeopatia se situează, prin abordul ei, cel mai aproape de globalitatea tumultului ancestral, divin, este în avantajul și nu în detrimentul ei, așa cum o arată și rezultatele concrete.

 

Dr.Ioan Teleianu

15 aprilie 2000

 

Nota: Pentru detalii privind dictonul latin, accesati: http://homeoint.org/morrell/articles/pm_curan.htm