UN CAZ OARECARE !?

 

Cu trecerea anilor de practică, medicul homeopat ajunge să perceapă întrucâtva „personalitatea” unor remedii prin câteva simptome mai pregnante, scurt-circuitând  astfel traseul laborioaselor culegeri de simptome și repertorizări și ajungând mai repede la o prescripție homeopatică. Acest lucru impresionează pacienții prin această operativitate de invidiat și mai ales pe medicii debutanți, cei care încep să-și dea seama de păienjenișul în care ei se află după o amplă consultație homeopatică, neștiind ce simptome sunt mai semnificative, demne de a fi luate în primul rând în seamă, în alegerea remediului corect. Din păcate, în fața acestei situații, efortul de a ierarhiza și valoriza cu profesionalism simptomele, se termină deseori la jumătatea drumului, debutantul preferând să prescrie mai multe remedii succesive, dintre cele mai cuprinzătoare (policreste) sugerate de pacient, în speranța că poate se va nimeri unul dintre ele cât de cât benefic, care să ajute bolnavul. Și mai mare păcat este când debutantul rămâne tot așa în toată cariera sa, clamând eroic pluralismul sau homeoterapismul. Dar să lăsăm răutățile...

 

Așa se face că unele remedii devin repede preferate și prescrise, cum ar fi așa zisele remedii de constituție, citate de unele manuale de homeopatie gândite într-o manieră exclusiv fizio-patologistă, ca în alopatie. S-a ajuns, de exemplu, la catalogarea unor remedii ca remedii cu tropisme preferențiale pentru unele aparate sau sisteme sau și mai pregnant, pentru anumite nozologii. S-au făcut astfel, clasificări de remedii cu tropism: hepatic, digestiv, renal, cardio-vascular, nervos, etc., ca și când nu mai este loc și pentru alte remedii sau simptome patogenetice, focalizate timid și în alte zone. Medicul homeopat grăbit, în loc să personalizeze remediul, fuge repede la categoria nozologiei dominante sugerate de pacient și-i prescrie remediul care i se pare că ar putea răspunde mai bine patologiei respective, uitând individul cu toată istoria sa.

 

De regulă, cu toate că bolnavul poate să beneficieze întrucâtva și de o astfel de prescripție, curând patologia reapare iar mai devreme sau mai târziu organismul nu mai răspunde la remediul sau la remediile respective. Acest lucru poate apare, desigur și în cazul când se administrează chiar remediul simillimum, dacă acesta și-a terminat misiunea, în cazurile cronice cu profunde impregnări miasmatice care cer ulterior deblocarea cauzei profunde, prin nozode și apoi reanalizarea similarității..

 

Iată un caz în capcana căruia am căzut și eu și care mi-a modificat decisiv modul de a privi lucrurile în analizarea și ierarhizarea simptomelor furnizate de pacient, mergând până la amânarea începerii cu orice preț a tratamentului pentru a descifra mai bine cu ce remediu să încep acest tratament.

 

Tratam de circa trei luni, fără efecte mulțumitoare, un barbat de cca 50 de ani, deranjat profund de niște crize periodice de panică anxioasă, ce apăreau noaptea sau stând la serviciu, care nu mai raspundeau la mult prea obișnuitele cantități de săruri de calciu și magneziu, starea sa agravându-se treptat. Din anamneză mai rezultau și unele ușoare fluctuații de formă pe plan psiho-emoțional și general. Greșala a fost legată de faptul că în alegerea primelor remedii cu care am început tratamentul, nu am avut în vedere totalitatea simptomelor ci doar simptomele suferinței  dominante, de panică. Remediile date în această perioadă se calcau totuși destul de bine pe simptomele sale supărătoare, inclusiv pe elementele tipologice individuale ale pacientului. dar rezultatul era derizoriu din punctul meu de vedere. Dece? Pentru că ameliorarea pacientului este o biată treaptă inferioară pe scara vindecării durabile iar mulțumirea succesului,  în astfel de situații, este un fel de amăgire, o mulțumire oloagă sau ciungă.

 

La un moment dat, pacientul mi-a mai spus că il supără câteodată, când stă culcat, și un  zgomot, ca o pulsație, în urechea stângă și că de obicei acest zgomot coincidea cu stările de panică și mai ales că el anunța creșterea iminentă a tensiunii sale arteriale. Dacă scădea tensiunea înceta și zgomotul. Ajunsese să poarte cu el și la serviciu aparatul de tensiune. Deci, era vorba cum spunem noi, de un simptom mic, explicabil din punct de vedere fiziopatologic, care se poate pierde cu multă ușurință în noianul celorlalte semne și senzații mult mai stufoase și alarmante ale unui personaj panicos.

 

Ne imprietenisem. Din amabilitate cred, îmi spunea că se simte mai bine, mai ales cînd stă de vorbă cu mine și am observat că avea chiar nevoie să ne întâlnim ceva mai des, sperând totodată că discuțiile noastre ne vor permite să țâșnească pe neașteptate un simptom-cheie sau un simptom mai definitoriu pentru găsirea remediului cu adevărat vindecător. Convinsesem omul că ne lipsește ceva, unul din simptomele încă ascunse, care ar putea să sară în ochi, nechemat și să ne apropie de momentul detectării remediului simillimum. Știam din scrierile lui Kent c㠄...Remediile nu au puterea să creieze prin ele înșile nicio stare morbidă, dacă nu ar exista mai întâi în constituția rasei umane o stare asemănătoare care să poată fi redeșteptată. Ele, pur și simplu, fac să survină la un individ particular ceva ce el a posedat și că acest ceva aparține rasei umane și astfel, de fiecare dată când noi detectăm o stare morbidă produsă de un remediu, știm că  această stare există în directă corespondență cu ceva deja existent în rasa umană în general.”

 

Așadar, mi-am adus aminte că pacientul meu o tot ținea cu creșterea tensiunii, cu starea de anxietate și de panică, însoțite de „fleacul” acela de zgomot în ureche. De aceea m-am decis să mă ocup în mai mare măsură de acest aparent amănunt și împreună cu pacientul am parcurs tot repertoriul meu în care erau descrise cele peste cincizeci de tipuri de acufene, cu modalitățile respective. Din păcate, zgomotul său nu se prea asemana satisfăcător cu niciunul din cele existente în repertoriu, la rubrica respectivă. În fond era vorba mai degraba de o senzație particulară, un fel de suflu de origine vasculară simțit în urechi.

 

Intâmplarea a făcut ca în zilele următoare, să dau peste o formă de exprimare mai adecvată a „zgomotului” respectiv, într-un alt capitol repertorial, tradus de mine din engleză astfel: „Pufăială în urechi de la pulsația arterelor temporale” ("PUFFING in ears from pulsation of temporal arteries"). El se încadra perfect în semiologia homeopatică dar un alt ghinion-surpriză mi-a apărut imediat, pentru că în dreptul acestui simptom era un singur remediu ("remediu unic", considerat de regulă de mare valoare) și anume Benzoic- acid. De ce ghinion? Pentru că Benzoic-acid este un remediu care știam că are un loc celebru, deci deosebit de important, în cu totul altă patologie dominantă (tropism), patologia urinară iar pacientul meu, în discuțiile noastre, nici pe departe nu mi-a sugerat că are acuze notabile și în această sferă simptomatologică.

 

Medicii homeopați știu că în astfel de situații prima atitudine constă în a lua din nou „la ispitit” pacientul, pentru a controla dacă mai are și alte simptome semnificative ale acelui inopinat remediu, simptome pe care pacientul nu le-a spus sau cărora nu le-a dat importanță. De aceea am căutat în Materia medica o descriere cât mai largă a tuturor simptomelor remediului Benzoic-acid și am invitat pacientul să parcurgem impreună textele în cauză. M-a impresionat faptul că la acest remediu, în studiile mele, mi-a scăpat cu totul, printre altele, un simptom clar descris, referitor la o trăsătură neașteptat de precisă din sfera psiho-emoțională și anume că pacientul Benzoic-acid, cu atâtea necazuri legate de aparatul urinar și cu celebrul bine-cunoscut miros al urinii sale uricemice „ca al urinii de cal” – este puternic mișcat, nervos, înfiorat și extrem de afectat, atunci când vede o persoană handicapată, cu defecte fizice vizibile, deformări anatomice, cicatrici hidoase, monstruoase, etc.. ("Inclined to dwell on unpleasant things; if he saw anyone deformed, it made him shudder." - Kent). Acest simptom, mentionat și de Kent, nu este inclus în repertoriul său, el fiind introdus de Phatak și menționat și în repertoriul Synthesis la Generalities nu la Mind (GENERALS: SHUDDERING, nervous: seeing deformed persons) ca și în The Complete Repertory  (GENERALS: TREMBLING: deformed persons, on seeing) având ca remediu unic Benz-ac.

 

Luat pe departe cu privire la această particularitate, ca să nu-i induc  eu acest element simptomatologic, am rămas perplex când  acesta mi-a declarat că el, dacă vede un cerșetor cu figură hidoasă îl apucă fiorii și nu mai este bun de nimic toată ziua și chiar și noaptea este urmărit de astfel de imagini. Odată a și leșinat iar de atunci ocolește locurile și ocaziile cu astfel de cazuri impresionante pentru că îi induc o suferință morală ce persistă mult după aceea.

 

În fața evidenței, am prescris acest remediu, la care anterior nici nu m-aș fi gândit și aceasta, plecând de la particularitatea acelui mic simptom al suflului vascular al arterelor temporale, simțit în ureche ca un zgomot pufăit, sincron cu pulsul și confirmat apoi, cu certitudine, de o certă trăsătură particulară psiho-emoțională, care trecuse neobservată datorită ponderii mult prea mari acordate de pacient altor acuze care păreau precumpănitoare pentru el.

 

Acesta a fost remediul vindecător al pacientului meu, devenit prieten pentru o vreme dar pe care l-am pierdut curând după ce s-a vindecat. Dece? Pentru că odată vindecat, mă gândesc că întâlnirea ulterioară a pacientului cu medicul său ar fi putut re-aduce, odată cu imaginile care altădată îi întrețineau interminabilele sale stări de panică și îndoielile sau incertitudinile odiseii noastre pe drumul spinos al căutării atât de minuțioase a remediului mult dorit. Trebue să acceptăm că și uitarea este o treaptă care poate consolida unele vindecări.

 

Iată că homeopatia are reglaje mult mai complicate care fac ca mecanismele fiziopatologice, care operează mulțumitor în diagnosticul alopatic al dereglărilor patologice, să fie mult prea simpliste și sigur incomplete în analiza patogenetică, holistică, specifică diagnosticului de remediu individualizat din medicina homeopatică.

 

În același timp, consider justificată reconsiderarea mai amplă și introducerea simptomului menționat mai sus și la capitolul Simptome Psiho-Mentale (MIND) în repertoriile curente.

 

Dr. Ioan Teleianu

 

31 August 2006

 

 

 

 

Câine tratat homeopatic !

Un renumit medic veterinar homeopat din Belgia a avut un succes terapeutic excelent în cazul unei cățelușe care avea manifestări de panică atunci când rămânea singură. Intre altele, avea o dorință puternică de a fi atinsă și mângâiată. Când îi dădea mâncare sau când era dusă la plimbare, ea se ghemuia mai întâi între picioarele însoțitorului, rămânând astfel timp îndelungat iar cea mai mare plăcere a ei era să stea împreună cu stăpânii casei.

Știți ce remediu a fost prescris și care a vindecat-o de panică?

Iată răspunsul:

Remediu:  Stramonium 

Repertorizarea este cert dificilă. Autorul nu a explicat cum a ajuns la remediul prescris, dându-ne doar datele pe care le-am menționat la enunțul cazului. Putem ajunge la acel remediu numai dacă transpunem cazul animalului în ipostazele valabile pentru persoane, cățelușa fiind un fel de "copil" care cere protecție din partea mamei (stăpânului).Videcarea cu Stramonium a confirmat buna alegere a acestui remediu.

 

Iată rubricile selectate din capitolul Simptome Psiho-Mentale:

 

- HOLDING or being held: amel.: (Tine sau trebuie sa fie tinut strans, se: amel:) (1)

- HOLDING or being held: desire for: (Tine sau trebuie sa fie tinut strans, se: dorinta:) (2)

- FEAR: terror (panic): (Frica panicoasa,terorizanta) (3)

- FEAR: alone, of being: (Frica: singur, de a fi:)  (1)

- FEAR: alone, of being: child wants mother to hold her hand: (Frica: singur, de a fi: copilul doreste ca mama sa-l tina de mână (2)                                                                                          

Cifrele dintre paranteze indică gradul de intensitate dat simptomului respectiv în cadrul repertorizării..

  

Repertorizare

(Repertoriu "TELE-REP")

 

 

CUM A DESCOPERIT HAHNEMANN REMEDIUL THUJA ?

 

Hahnemann  trata, fără succes, un tanar care nu putea scapa de o scurgere uretrală negonoreică.

Perseverând în întrebări și amănunte, așa cum proceda de obicei, a rugat tânărul să-și aducă aminte dacă nu cumva are unele preferințe sau obiceiuri ciudate privind folosirea unor substanțe sau alimente. După câteva zile, tânărul a recunoscut că oridecâte ori se plimbă prin parc, îi place să țină sau să mestece în gură frunze proaspete din frumoșii arbuști de Thuja.

A urmat provingul (experimentul cu suc de planta, facut pe oameni sanatosi) și astfel s-a descoperit cel mai mare remediu anti-sicotic al Materiei Medicale, care a vindecat bineînțeles atât scurgerea cât și alte suferințe ale tânărului respectiv, cărora acesta nu le acorda mare atenție.